Nyelvvizsgák

A megfelelő nyelvvizsga kiválasztása nem mindig könnyű! A következő táblázat biztosan segíteni fog a döntésben, hogy melyik nyelvvizsgatípus a legjobb számodra!Név Nyelvek Egynyelvű/ kétnyelvű Típus Fok Ár/ Ft/ Komplex Leírás
BGF angol, német, francia, olasz kétnyelvű idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti *B1, B2, C1 15000
22000
28000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Szókincse viszonylag nehéz. Szótár csak az írásbeli vizsga bizonyos feladatainál használható. A szóbeli vizsga előtt felkészülési idő áll a vizsgázó rendelkezésére. Közép- és felsőfokon csak komplex vizsga tehető, alapfokon komplex vagy csak szóbeli részből álló vizsga letételére is van lehetőség.
BME angol, német, francia, olasz kétnyelvű általános, gazdasági, műszaki B1, B2, C1 13900
20900
22900
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Az írásbeli vizsga négy részből áll, melyek viszonylag hosszú és nehéz nyelvezetű szövegeket tartalmaznak. Erősen a nyelvtanra koncentrál. Nagy hangsúlyt fektet a nyelvtani szerkezetekre. Szótár csak bizonyos feladatoknál használható.  A szóbeli vizsga az egyik vizsgáztatóval történik.
DExam angol egynyelvű általános: választható humán vagy reál szekcióval B1, B2, C1 13900
17900
20900
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. A vizsgázó közép- és felsőfokon érdeklődésének megfelelően humán- és reáltárgyakkal bővített feladatsorok közül választhat. A szótárhasználat nem megengedett.
ECL angol egynyelvű általános B1, B2, C1 13200
13200
22000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Csak komplex vizsga tehető le. Az írásbeli feladatsorban csak szövegértési és íráskészséget mérő feladatok szerepelnek, ezek azonban nyelvezetükben viszonylag nehezek. A szóbeli vizsgán egy másik vizsgázóval vizsgázol. A szótárhasználat nem megengedett.
Euro angol, német kétnyelvű, egynyelvű (választható) általános B1, B2, C1 16900
19900
24900
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. A vizsgázó maga választhat egy- ill. kétnyelvű nyelvvizsga letétele között. Az írásbeli feladatsor viszonylag rövid, változatos feladatokból áll. Csak a kétnyelvű vizsga fordítási feladatánál megengedett a szótárhasználat. A szóbeli és az írásbeli nyelvvizsga egy napon zajlik.
Europro angol, német kétnyelvű, egynyelvű
(választható)
gazdasági B1, B2, C1 17900
19900
25900
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. A vizsgázó maga választhat egy- ill. kétnyelvű nyelvvizsga letétele között. Az írásbeli feladatsor viszonylag rövid, változatos feladatokból áll. Csak a kétnyelvű vizsga fordítási feladatánál megengedett a szótárhasználat. A szóbeli és az írásbeli nyelvvizsga egy napon zajlik.
KITEX angol, német egynyelvű idegenforgalmi, kereskedelmi B1, B2, C1 13000
20000
24000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Az írásbeli vizsgán az íráskészséget mérő feladatoknál a szótárhasználat megengedett. A szóbeli nyelvvizsgán nincs felkészülési idő. Egyszerűbb, mint a BGF vagy a GazdálKODÓ.
LCCI angol egynyelvű üzleti B1, B2, C1 27000
30000
32000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Magyar bizonyítványt csak akkor állítanak ki, ha 60% felett teljesített a vizsgázó, nemzetközit viszont már 50% felett. Egynyelvű szótár használható.
LEXINFO angol, német kétnyelvű informatikai B1, B2, C1 14000
14000
26000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Ez a nyelvvizsgarendszer hiánypótló jellegű, hiszen informatikai szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga egyetlen más mo.-i nyelvvizsgarendszerben sem tehető le. Az írásbeli és szóbeli vizsga külön-külön is lehető.
OE- CONOM angol, német, francia, olasz kétnyelvű közgazdasági B1, B2, C1 18000
23500
28500
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Az írásbeli vizsga szókészlete viszonylag nehéz. A tömörítési feladatnál megengedett a szótárhasználat.
ORIGO angol, német, francia, olasz kétnyelvű általános B1, B2, C1 15900
18900
19850
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Erősen nyelvtan centrikus nyelvvizsga. A pontozás büntető jellegű. Az írásbeli vizsgán a nyelvtani teszt kivételével megengedett a szótárhasználat. A szóbeli vizsga az egyik vizsgáztatóval történik.
PROFEX angol, német kétnyelvű jogi-közigazgatási, orvosi B1, B2, C1 15000
20000
25000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga.
Ez a nyelvvizsgarendszer hiánypótló jellegű, hiszen jogi és orvosi szakmai anyaggal bővített nyelvvizsga egyetlen más mo.-i nyelvvizsgarendszerben sem tehető le. Az írásbeli és szóbeli vizsga külön-külön is lehető. A szótárhasználat engedélyezett.
Zöld Út angol, német, francia kétnyelvű gazdasági, műszaki, közigazgatási B1, B2, C1 11600
18600
19800
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Csak komplex vizsga tehető le, a két részvizsgán együttesen kell elérni a 60%-os küszöbértéket. A szótárhasználat csak a közvetítési feladatnál megengedett.
TELC angol, német egynyelvű általános B1, B2, C1 26000
29000
32000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Csak komplex vizsga tehető le. Az írásbeli feladatsor megoldása gyors munkatempót igényel. A szóbeli vizsga egy másik vizsgázó történik. A szótárhasználat nem megengedett.
Társal- KODÓ angol, német kétnyelvű általános B1, B2, C1 15900
18900
19900
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Az írásbeli feladatsor viszonylag egyszerű és elegendő idő áll rendelkezésre. Szótár csak a levélírás feladatnál használható. A szóbeli vizsga az egyik vizsgáztatóval történik. Az eredményes vizsga minimum teljesítményszintje 60%.
Gazdál- KODÓ angol, német kétnyelvű gazdasági, üzleti B1, B2, C1 13900
19900
22900
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Az íráskészséget és a közvetítési készséget mérő feladatoknál a szótárhasználat megengedett.
ÖSD német egynyelvű általános B1, B2, C1 25000
28000
29000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Csak komplex vizsga tehető le. A szótárhasználat megengedett. Az eredményes vizsga minimum teljesítményszintje 60%.
Goethe német egynyelvű általános B1, B2, C1 27000
31500
34500
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Csak komplex vizsga tehető le. A szótárhasználat nem megengedett.
Trinity angol egynyelvű általános B1, B2, C1 39500
46000
61700
Magyarországon nem akkreditált nyelvvizsga. Általában nagyon vizsgázóbarát, nem egy túlbonyolított felépítésű vizsga. A szóbeli vizsgára egy választott témában előre fel lehet készülni. Nagy előnye, hogy nincsen magnóhallgatási rész. Hátránya, hogy drága.
City and Guilds angol egynyelvű általános B1, B2, C1   Magyarországon nem akkreditált nyelvvizsga. Az írásbeli vizsgán négy szövegértési és két levélírási feladat van. A szóbeli vizsga viszonylag nehéz.
Cam- bridge angol egynyelvű általános, jogi, üzleti B1, B2, C1 30000
39000
40000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. Nehéz, de nagy presztízsű nemzetközileg elismert nyelvvizsga.
DELF- DALF francia egynyelvű általános B1, B2, C1 21000
26000
27000
Magyarországon akkreditált nyelvvizsga. A DALF C1 vagy DALF C2 vizsga megszerzése után a Franciaországban egyetemi tanulmányokat folytatni kívánó külföldiek mentesülnek a felvételit megelőző nyelvi szintfelmérő teszt alól.
CILS olasz egynyelvű általános B1, B2, C1 Egysé-gesen: 25000 Magyarországon nem akkreditált nyelvvizsga.

*B1: államilag elismert alapfok, B2: államilag elismert középfok, C1: államilag elismert felsőfok

A nyelvvizsgák akkor sikeresek, ha a vizsgázó 60% feletti teljesítményt ér el, amennyiben azonban a vizsgázó nem éri el az egyes vizsgarészekben a maximális pontszámnak legalább a 40%-át, a nyelvvizsga nem tekinthető sikeresnek..